Vergi Hizmetleri

  • Great Doers Veri Yönetimi Eğitimi

Veri Yönetimi Eğitimi

Kategoriler: Eğitim Hizmetleri, İnsan Kaynakları Hizmetleri, Vergi Hizmetleri|Tags: , |

Büyük verilerin yönlendirdiği bir dünyada, büyük hacimli verilerden değerli bilgilerin nasıl çıkarılabileceğini anlamak çok önemlidir. İş Verileri Yönetimi ve İletişim Uzmanlığı, Verileri Anlama, Değerli Bilgileri Çıkarma ve Etkili İletişim olmak üzere üç yönün tümüne odaklanan dengeli bir müfredat sunmak için tasarlanmıştır

  • Great Doers Genel Muhasebe Hizmetleri

Genel Muhasebe Hizmetleri

Kategoriler: Vergi Hizmetleri|Tags: , |

Genel muhasebe, muhasebe sisteminin en temel konularını içeren muhasebe anlayışıdır. Tüm kuruluşlardaki mali işlemleri kaydetmek, sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılan muhasebe bir bilim dalı olarak nitelendirilebilmektedir.

  • Great Doers Yasal Denetim

Yasal Denetim

Kategoriler: Vergi Hizmetleri|Tags: |

Yasal denetim genel olarak, tanımlanmış muhasebe standartlarına göre, bir dış denetim veya muhasebe firması tarafından gerçekleştirilen, onlar tarafından kuruluşun kuruluna, üyelerine ve paydaşlarına rapor edilen ve resmi bir rapor setinde kaydedilen resmi süreçler ve hesaplardır.

Go to Top