Yasal denetim genel olarak, tanımlanmış muhasebe standartlarına göre, bir dış denetim veya muhasebe firması tarafından gerçekleştirilen, onlar tarafından kuruluşun kuruluna, üyelerine ve paydaşlarına rapor edilen ve resmi bir rapor setinde kaydedilen resmi süreçler ve hesaplardır.

Birçok büyük kuruluş, yalnızca tanımlanmış finansal konulara değil, aynı zamanda daha geniş bir yelpazedeki operasyonel konulara veya finansal organizasyon etrafındaki sistemlerin belirli alanlarına daha ayrıntılı olarak bakan iç denetim süreçleri de yürütecektir. İç denetim, örneğin bordroya, borç hesaplarına, mali kontrollere veya süreçlere bakabilmektedir.

Müşterilerimize Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

Great Doers olarak bizler yasal denetim hizmetimiz ile müşterilerimize, gerçek yasal durumları hakkında net bir anlayış ve kuruluşlarının bildiklerinin resmi bir kaydını vermekteyiz. Aksi takdirde açıkça anlaşılamayan veya diğer kontrollerle maskelenen riskleri belirleyebilmekteyiz. Ayrıca, kuruluşunuzun sahip olduğunu düşündüğü varlıklara sahip olmasını sağlayabilir ve gerçekten de unutulmuş varlıklardan yararlanma fırsatı sağlayabilmekteyiz. Bu yollarla önemli olarak, kuruluşunuzun günlük çalışmaları tarafından belirlenmemiş olan yasal teşhir ve yasal sorunlar hakkındaki şaşkınlık unsurunu ortadan kaldırabilmekteyiz.

Aynı zamanda uzman ekibimiz, yasal riskleri yönetme ve iş fırsatlarını en üst düzeye çıkarma konusunda müşterilerimize tavsiye ve rehberlik sağlamaktadır. Müşterilerimizin, yükümlülük maruziyetini en aza indirmek ve geliri ve uzun vadeli kurumsal değeri en üst düzeye çıkarmak için yasal prosedürler tasarlamasına ve uygulamasına yardımcı olmaktayız.

Genel olarak müşterilerimize yasal denetim bağlamında verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Organizasyon yapısı, organizasyonun ve yan kuruluşlarının anayasal dokümantasyonu; mevcut iyi uygulamaları yansıtıp yansıtmadıkları konusunda yardımcı olmaktayız.
  • Raporlama, müdür ve sekreter atamalarının (kullanılıyorsa) güncel olup olmadığı; kamu sicilinde endişe verici herhangi bir konu olup olmadığı konusunda hizmet vermekteyiz.
  • Kurumsal mülk ve varlıkların mülkiyet belgeleri düzenli olup olması konusunda yardımcı olmaktayız.
  • Kuruluşunuzun, kiralamalar için sona erme ve yenileme tarihlerini takip etme konusunda denetim hizmeti sağlamaktayız.
  • Sözleşmeye dayalı düzenlemeler, satış ve satın alma belgelerini, temel sözleşmeleri, denetleme konusunda yardımcı olmaktayız.
  • Dava ve ihtilaflar konusunda yardımcı olmaktayız.
  • Fikri mülkiyet – ticari markalar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları ve lisanslar konusunda yardımcı olmaktayız.
  • İlişkili kuruluşlar için resmi işletme sözleşmeleri, ortak girişimler ve hissedar sözleşmeleri denetimi konusunda yardımcı olmaktayız.
  • Çalışan sözleşmeleri, el kitapları ve tüm sendika sözleşmeleri dahil olmak üzere insan kaynakları politikaları ve prosedürleri denetleme konusunda yardımcı olmaktayız.

Sorumluluğun sınırlandırılması, sigorta ve üçüncü taraf risk transferi anlaşmaları gibi risk transferi düzenlemeleri denetlenmesi konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu alanlar sadece bir başlangıç noktasıdır. İşletmeniz ne kadar karmaşık veya uzmansa, bir denetimden fayda sağlayacak başka yasal alanların olma olasılığı o kadar yüksektir ve yalnızca kendi işletmenizin deneyimini değil, aynı zamanda başka yerlerde var olabilecek sorunları ve riskleri de dikkate almak konusunda Great Doers olarak sizlerle çalışmaktayız.

Uzmanlarımız

Yasal Denetim

Yasal Denetim