Patent, genel olarak bir şeyi yapmanın yeni bir yolunu sağlayan veya bir soruna yeni bir teknik çözüm sunan bir ürün veya süreç olan bir buluş için verilen münhasır bir haktır. Patent alabilmek için buluşla ilgili teknik bilgilerin bir patent başvurusunda kamuya açıklanması gerekir.

Prensip olarak, patent sahibi, başkalarının patentli buluşu ticari olarak kullanmasını önleme veya durdurma hakkına sahiptir. Başka bir ifade ile patent koruması, icadın patent sahibinin izni olmadan başkaları tarafından ticari olarak üretilememesi, kullanılamaması, dağıtılamaması, ithal edilememesi veya satılamaması anlamına gelir.

Patentinizi tescil ettirmek, fikri mülkiyetiniz üzerinde size yasal haklar sağlar. Bu yasal haklar size rakiplerinizin fikrinizi izniniz olmadan kopyalamasını, satmasını veya üretmesini engelleme imkânı sağlar. Firmanızın ürünlerinizin üzerinde yasal olarak bağlayıcı bir patent alarak, potansiyel rekabeti büyük ölçüde azaltabilir ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen rakiplerinize karşı yasal işlem başlatabilirsiniz. Deneyimli sınai mülkiyet ve haklar alanında uzmanlarla birlikte çalışarak, işletmenizin fikri mülkiyetinde rakiplerinize karşı yasal koruma sağlayabilirsiniz.

Patent Türleri

Buluşlar Türkiye’de 3 sistemle korunabilir;

  • İncelemeli Patent Sistemi
  • İncelemesiz Patent Sistemi (10 Ocak 2017 yılında Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında kaldırılmıştır)
  • Faydalı Model

Patent Tescili Şartları Nelerdir?

Buluşların patent alarak korunabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir.
Bunlar;

  • Yenilik taşıması gerekir.
  • Tekniğin bilinen durumunun aşılması gerekir.
  • Sanayiye uygulanabilir olmadır. (Sanayinin bir alanında uygulanabilir ve üretilebilir olması)

Patentlerin Faydaları

Türk patent sistemi tarafından sağlanan koruma, yeni buluşların başarısına ve yarattıkları milyonlarca dolarlık kazançlara katkıda bulunur.
Bir patent:

  • Size başkalarının sizin izniniz olmadan buluşunuzu Türkiye’de üretmesini, kullanmasını veya satmasını engelleme hakkını vermek.
  • Mutabık kalınan şartlara göre buluşunuzu üretmesi için başka birine lisans vermenize veya buluşunuzu izniniz olmadan kullanan kişilere karşı yasal işlem başlatmanıza izin verir.
  • Araştırmalara devam etmeye, yeni ve yenilikçi ürünler geliştirmeye, yeni teknolojilerden yararlanmayı sağlar.
  • Ticaret ortaklarımıza benzer haklar sağlamak için teşvik vermek ve böylece denizaşırı pazarlardaki ihracatımızı korumak.

Patent Tescil ile Kazanımlarınız

Yasal Koruma

Türkiye’de patent tescili, patentli buluş için yasal koruma görevi görür. Diğer kişi veya ticari kuruluşlar tarafından herhangi bir ihlal durumunda mahkemede delil olarak kullanılabilir. Bu nedenle ürünün yasal olarak korunması için mutlaka patent tescili gereklidir.

Artan İş Gelirleri
Patent sahipleri, patentli ürün için müşterilerinden prim alarak işletme gelirlerini kolaylıkla artırabilirler. Patentli bir ürünün devlet kullarına göre standardize edilmesi muhtemeldir ve bu nedenle mucit, rakiplerinden kolayca daha fazlasını talep edebilir.

Varlık Oluşturma
Patent, onu sahibinin maddi olmayan bir varlığı haline getiren bir fikri mülkiyettir. Patent sahibi, patentten gelir elde etmek için patenti satabilir, kiralayabilir veya ticari olarak sözleşme yapabilir.

Rekabet Avantajı
Türkiye’de patent tescili size piyasada rekabet avantajı sağlayacaktır. Rakipler icat edilen ürünü kopyalayamaz veya yeniden kullanamaz. Bu, şirketinize birkaç yıl boyunca size rekabet avantajı sağlar ve firmanızın rakiplerin önünde olmasını sağlayacaktır.

Müşterilerimize Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

Great Doers olarak patent tescilindeki tüm süreçleri adım adım takip ediyoruz. Öncelikle patent tescili için ilk önce geliştirmenin daha önce kaydı yapılmamış olması ardından geliştirmenin patent almışlık durumunun araştırılması gerekir. Bu nedenle ile patent tescil kapsamında ilk adım ön araştırma ve incelemedir. Bu aşamaya talep ederseniz kendiniz de yapabileceğiniz gibi, Great Doers’ın vekilleri sizin için bu araştırmaları detaylı olarak yapabilir.

Patent alma, tescil süreci başvuru ile başlar ve bu aşamadan sonra süreç; tasarımsal inceleme, araştırma ve bülten itiraz süreci şeklinde ilerler. Patent veya faydalı model belgelerinin hazırlanması sonrası yapılan müracaat ile koruma başlar. Hazırlanan tarifname takımındaki bilgilere göre belge verileceğinden dolayı bu belgeler doğru bir şekilde deneyimli uzmanlar tarafından hazırlanmalıdır. İşte burada Great Doers olarak tüm sorumluluğu üzerimize alıyoruz ve süreci başından sonuna kadar büyük bir titizlikle takip edip size raporluyoruz.

Uzmanlarımız