İşçi ve işverenin karşılıklı sahip olduğu hakların yasal olarak nasıl kullanılabileceğini ifade eden hukuk dalıdır. Çalışanın izinlerinden emeklilik sürecine, işverenin işten çıkarma ve fesih uygulamasına kadar tüm çalışma hayatı unsurları bu hukuk dalıyla düzenlenir. Great Doers İş Hukuku kapsamında işçi-işveren arasındaki tüm ilişkileri kapsayan süreçlerde tıkandığınız noktada hizmet veriyoruz. Bu ilişkiler hem işçi hem kurum yani işveren için önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple özenle, titizlik ve dikkatle gereken hizmetleri sağlıyoruz.

İnsan Kaynakları departmanı ile doğrudan bağlantılı olan işçi işveren arasındaki ilişkilerin hukuki alt tabanda düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Denetlenmediği taktirde sizi uyuşmazlıklar ve uyuşmazlıkların ortaya çıkardığı kayıpların, alınan önlemler ile birlikte önüne geçilmiş olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının 2019 yılında yayınlamış olduğu raporda İş Mahkemelerinde görülen İşçi İşveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüm süresi 992 güne kadar çıkabilmektedir. İşçi ve işveren ilişkisinin hukuka uygun hale getirilmesi bu süre içerisine dahil olmanıza ve işveren olarak işçi aleyhinize mahkemeye başvurmuş olsa dahi sizin kaybınız olmayacaktır.

Müşterilerimize Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

 • İş yeri çalışma Koşullarının (çalışma süresi, telafi çalışma, ara dinlenme, çalışma yasağı bulunan haller) hukuka uygun yönetimi
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi
 • İş hukuku davalarının takibinin yapılması
 • SGK’ya karşı işçi veya işveren tarafından açılacak her türlü davalarının takip edilip sonuçlandırılması
 • İhtiyacınıza uygun İş Sözleşmesi hazırlanması düzenlenmesi ve Fesih durumlarının yönetilmesi
 • Dava süreçlerinin yönetimi ve sonlandırılması
 • Beyaz yaka suçları ile mücadele
 • Yabancı çalıştırma ve izinleri

Eğitimlerimiz

 • İnsan Kaynakları Departmanı çalışanlarına departmanlarını ilgilendiren iş kanunu ile alakalı eğitim
 • Beyaz yaka suçları konusunda farkındalık eğitimi
 • Çalışan yönetici kadrolarına işçi haklarına ilişkin bilgilendirme eğitimi

Great Doers avukatlarımızla ile işçi-işveren hukukunun altyapısının kurulması mevcut riskler konusunda önlem alınması ve sizler için hukuki çözümler üretilmesi konusunda yardımcı olmaya hazırız.

Uzmanlarımız

İşçi İşveren İlişkileri

İşçi İşveren İlişkileri