İnovasyon, hiç şüphesiz son birkaç on yılın en moda sözcüklerinden ve en çok tartışılan konularından biridir ve pek çok insan bunu her yerde duymaktan bıkmış olsa da terim ve arkasındaki kavram kalıcıdır. İnovasyon yönetimi, bir organizasyonun inovasyon prosedürünü, fikir oluşturmanın ilk aşamasından başlayarak başarılı bir şekilde uygulanmasının son aşamasına kadar yönetme sürecini içerir. Bir inovasyon stratejisi tasarlama ve uygulamaya yönelik kararları, faaliyetleri ve uygulamaları kapsar. Dijital dönüşüm çağında kuruluşlar, daha fazla yenilik yapma ve daha hızlı yenilik yapma ihtiyacı ile karşı karşıyadır. İnovasyon, ticari büyümeyi destekler ve kuruluşların rakiplerinin önünde kalmasına yardımcı olur. İnovasyon yönetimi, yeni iş modelleri oluşturmaya yardımcı olur ve değişen pazar için tasarlanmış yeni ürünler, hizmetler ve teknolojiler yaratır. Uygun yenilik yönetimi aynı zamanda müşteri memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırmaktadır.

İnovasyon yönetimi, bir terim olarak, aynı zamanda birçok tartışmanın da kaynağıdır. Bazıları, inovasyonun tanımının yönetilemeyeceği anlamına geldiğini iddia ederken, diğerleri daha fazla inovasyon yaratmak amacıyla sistemler ve süreçler oluşturmaya yürekten inanmaktadırlar. Organizasyondaki hemen hemen her yeni gelişmenin inovasyonla ilgili olduğu düşünüldüğünden, pratikte inovasyon yönetiminin ne anlama geldiğini kavramak oldukça zor olabilir.

Great Doers İnovasyon Yönetimi Eğitimi İçeriği

1. Giriş

Bu eğitimin giriş bölümünde inovasyon ve inovasyon yönetiminin anlamını anlayacaksınız. Ayrıca, çeşitli inovasyon türlerini tanımlamayı ve ayırt etmeyi öğreneceksiniz. Sonuç olarak, ilerleyen ders içeriklerinde daha iyi işlemenize ve anlamanıza yardımcı olacak temel terminoloji ile tanışmış olacaksınız.

2. Yaratıcılık

Bilgiye dayalı ve yenilik odaklı bir iş ortamında, eğer bir organizasyon sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde edecekse, yaratıcılık temel bir yetenektir. Tüm yenilikler yaratıcı fikirlerle başlar ve tüm yenilik sürecinde yaratıcılığa da ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, her işte ve organizasyonun her seviyesindeki çalışanların yaratıcı fikirlerle inovasyona katkıda bulunmaları kaçınılmazdır. Bu eğitim ile, yaratıcılığın ne olduğunu ve sizin, diğer kişilerin ve grupların nasıl daha yaratıcı hale geldiğini anlayacaksınız.

3. Fikir Yönetimi

Kuruluşlar çalışanlardan, tedarikçilerden ve müşterilerden birçok yeni fikir alır. Ancak çoğu zaman bu fikirlerin yenilikçi potansiyelinin farkına varmazlar çünkü onları gerektiği gibi yönetemezler. Eğitim içeriğimiz ile çalışarak ve ilgili alıştırmaları yaparak, fikir yönetiminin temel ilkelerini anlayacaksınız. Üç tür fikir yönetimi programı arasında ayrım yapabilecek ve bunların farklı özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenebileceksiniz. Ek olarak, birçok fikir yönetimi programının karşılaştığı iki genel zorluk hakkında bilgi edineceksiniz: insanları sürekli olarak fikir sunmaya nasıl motive edeceğiniz ve fikirlerin kalitesini nasıl artıracağınızı öğreneceksiniz.

4. İnovasyon Stratejisi

İnovasyon artık bir seçim değil, iş için bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, yenilik faaliyetleri için net bir stratejik yön talep etmektedir. Bu eğitimde, bir inovasyon stratejisi geliştirmek ve yürütmek için temel zorluklar ve mevcut çözümler tanıtılacaktır. Ayrıca, iş ortamındaki değişimin tipolojilerini ve gelişimini inceleyecek ve iş ortamlarınızı anlamlandırmanıza yardımcı olabilecek araçları tartışacaksınız. Bu eğitimdeki önemli bir unsur, değişimin her zaman firmalardan bağımsız olarak gerçekleşmemesi, firmaların değişimin hem öznesi hem de temsilcisi olmasıdır. Özellikle, firmaların yıkıcı yenilikler yoluyla çevrelerini nasıl şekillendirebileceklerini tartışacaksınız.

5. Portföy Yönetimi

Bu eğitim, inovasyon stratejinizi nasıl uygulayacağınızı kapsayan portföy yönetimi hakkındadır. Reaktif ve proaktif olmak üzere iki alternatif yöntem gösteriyoruz ve farklılıkları açıklıyoruz. Daha sonra, fikri mülkiyeti koruyan portföy yönetiminde önemli bir husus üzerinde duracağız. Son olarak, portföy yönetiminde kullanabileceğiniz iki özel aracı öğreneceksiniz. Birincisi finansal bir araç olan gerçek opsiyonlar yöntemi, ikincisi ise, planlama aracıdır.

6. İnovasyonu Uygulamak

Bu eğitimle, materyalleri inceleyerek ve ilgili alıştırmayı yaparak inovasyon projelerinin nasıl yönetilebileceğini öğreneceksiniz. Sahne kapısı modellerinin farklı unsurlarını anlayacak ve tanımlayacaksınız. Ayrıca, inovasyon proje yönetimi bağlamında deney ve aydınlanmış deney kavramlarına aşina olacaksınız. Sonuç olarak, inovasyon projelerinin özelliklerini ve şirketlerin bu özelliklerle nasıl başa çıktığını anlayacaksınız.

7. Ekipler ve Ağlar

Bu eğitim ile, bu konularda kavramsal ve pratik bilgiler geliştirmenize yardımcı olacaktır. Ekiplerin ve sosyal ağların ne olduğu ve ne olmadığı hakkında kısa bir giriş yaptıktan sonra, bu günlük kavramların kuruluşlardaki inovasyonla nasıl ilişkili olduğunu öğreneceksiniz. Ekipler ve ağlar hakkındaki temel kavramları keşfedecek ve iş etkinliğinizde yeniliği nasıl üretip iletebileceğinizin daha fazla farkına varacaksınız.

İnovasyon Yönetimi Eğitimi İle Kazanımlarınız

  • Sosyal ağ
  • Yönetmek
  • Yenilik
  • İnovasyon yönetimi

Uzmanlarımız