İşletmeler değiştiğinde ve yeni yöntemlere uyum sağladığında, organizasyon yapıları da değişir. Bazı şirketler, karar verme gücünü ekip üyeleri arasında dağıtmayı seçer. Bu yöntem liderliği, liderlerin organizasyonun amaçlarını gerçekleştirdikleri ortak bir sorumluluk haline getirir. Dağıtılmış liderlik, herhangi bir organizasyona uygulanabilecek benzersiz bir yönetim yapısıdır. Yukarıdan aşağıya bir liderlik çerçevesinden ziyade birbirine bağlılığın ve ekip çalışmasının önemini vurgular.

Bu yaklaşımın amacı, uzmanlıklarını kuruluşun misyonuna katkıda bulunmak için kullanan liderler geliştirmektir. Liderlik rolündekiler, karşılıklı güven ve sorumluluğa dayalı kararlar alırlar. Bu tarz, organizasyon içinde liderlik fırsatlarının esnek ve akıcı olduğu yatay bir yapıya dayanır. Ekip üyeleri, bir projeye katkıda bulunacak özel uzmanlıkları veya değerleri varsa lider olabilirler. Liderler, paylaşılan hesap verebilirlik ortamını geliştirmek için küçük ekiplerde merkezi rehberler olarak hareket eder. Bu, yöneticilerin görevleri alt düzey pozisyonlardaki çalışanlara devrettiği geleneksel sürecin tersidir.

Dağıtılmış Liderlik Özellikleri

1. Özerklik

Dağıtık bir yapıda, ekip üyeleri şirkete katkıda bulunma özgürlüğüne ve gücüne sahiptir. Bir liderin rolünü tek bir kişi veya pozisyonla sınırlamak yerine, bu sistemdeki çalışanların tümü işyerinde başarıyı ve yeniliği teşvik edebilir. Hedeflere ulaşmak için liderler, üstlerinin doğrudan onayı olmadan kararlar alabilir ve yeni süreçleri deneyebilir. Bu tarzın ardındaki fikir, bir sorunu doğrudan deneyimleyenlerin, doğru türde uzmanlığa sahip oldukları için sorunu daha etkili bir şekilde çözebilmeleridir.

2. Sorumluluk

Bunun gibi bir sistemdeki liderler, yine de genel merkezi rehberlikten yararlanır. Ancak üst yönetim, liderlerin denemelerine ve başarısız olmalarına, sorunları çözmelerine ve yeni fikirler üzerinde çalışmalarına izin vermekten sorumludur. Liderler, ortak bir hedefe ulaşmak ve kurumu olabilecek en iyi hale getirmek için çabalarken sorumluluğu paylaşırlar. Bu modelde liderler, kendi kararlarını verme özerkliğine sahip oldukları için işlerinin ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenirler.

3. Kapasite

Dağıtılmış bir sistemde, bir şirketteki tek bir kişi veya grup yerine herkes fikirler üretir, düşüncelerini paylaşır ve kurumsal vizyona katkıda bulunur. Fikir oluşturmak ve iyileştirmeleri uygulamak için bu liderlerin yeterli fon ve malzemeye erişimi olması önemlidir. Liderlere liderlik etme kapasitesi vermek, onların eğitimlerine yatırım yapmak ve onlara başarılı olmaları için gerekli araçları sağlamak anlamına gelmektedir.

4. Koçluk

Geleneksel liderlik ile dağıtım yöntemi arasındaki temel farklardan biri, sürekli olarak büyüyen yeni liderler fikridir. Dağıtılmış model, bilgi ve becerilerin paylaşımını vurguladığından, bu sistemlerde liderin rolünün bir kısmı diğerlerine rehberlik etmektir. Liderlik etme arzusu gösteren diğerlerini belirlemek ve onlara rehberlik etmek, bir organizasyonda gücü bölmenin bir yoludur. Liderler, başkalarının profesyonel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için koç rolünü üstlenirler.

5. Yansıma ve Geri Bildirim

Dağıtılmış modelde lider olarak görev yapanlar, başardıkları işi yansıtmak için zaman ayırırlar. Dağıtılmış bir sistemde özerkliği ve hesap verebilirliği sürdürmek için liderler kendi süreçlerini eleştirir. Problem çözme, başarı ve başarısızlıkla ilgili takım tartışmalarının tümü, gelişmekte olan ve deneyimli liderler için öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Bu modelde rehberler, ekip çalışmasına dahil olan herkesten geri bildirim ister.

6. Ortak Sorumluluk

Bölünmüş liderlik, görevleri devretmek yerine sorumluluğu paylaşmaya odaklanır. Yetkili konumundaki birinin işi kendi yönetimi altındakilere devretmesi yerine, konu uzmanlığına sahip ekipler bir amaca ulaşmak için birlikte çalışır. Yetkili kişiler, bir işletmenin, okulun veya ajansın ekip üyelerinin kendi kararlarını vermelerine izin vererek kuruluşun genel vizyonunu ve hedeflerini korumaya yardımcı olur.

Dağıtılmış Liderlik Yönteminin Faydaları

Sorumlulukları birden fazla kişi arasında bölmek, ekip üyelerine becerilerini gösterme ve sahada ilerleme fırsatı verir. Mevcut liderler, organizasyonun paylaşılan yapısını sürdürmek için yeni liderlere akıl hocalığı yapar, onları eğitir ve destekler. Liderlik, şirket içinde katı bir konumdan ziyade edinilmesi gereken bir özellik veya beceridir. Organizasyondakiler, herhangi bir çalışanın harika bir rehber olabileceğine inanılmaktadır. Ayrıca, işyerinde bireyler, iletişim ve birden çok beceri seti gerektiren karmaşık işleri tamamlamaktan sorumludur. Liderlik dağıtıldığında, çalışanlar zorlu hedeflere ulaşmak ve hedeflere ulaşmak için birlikte çalışma şansına sahip olurlar. Yardım için başkalarına güvenebilecekleri için, bir proje üzerinde çalışanlar genellikle başarılı olmak için yüksek düzeyde motivasyona sahiptir.

Bu Sayfayı Paylaş